Henkilökohtaiset vaalisivuni löydät osoitteesta
Jukka Mattila


Materiaaleja
 
Tällä sivulla on kokoelma erilaista materiaalia, jota olen kerännyt, koonnut tai kirjoittanut. Laajennan myöhemmin tätä osiota tarkemmilla selostuksilla ja muun muassa valokuvilla.

Reserviupseerien maanpuolustushenki

Tiede ja Ase -lehden numerossa 73 kirjoitimme Sampo Tukiaisen ja Sami Kajalon kanssa suomalaisen reserviupseeriuden maanpuolustushengen institutionaalisesta perustasta.
 
Artikkelin voi ladata PDF-muotoisena tästä: Reserviupseeriuden perusta

Tuntematon Lammio


Oheinen kirjoitus, joka julkaistiin Suomen Sotilaan numerossa 4/2008, on synteesi siitä, mitä Tuntemattoman sotilaan teksti voisi kertoa johtamisesta ja johtajuudesta. Tämä on omasta mielestäni yksi parhaimpia omia  kirjoituksiani suomalaisesta sotilasjohtamisesta.

Artikkelin voi ladata PDF-muotoisena tästä: Tuntematon Lammio

Haaga vuonna 1918


Vapaussota-tutkimuksen ohessa olen selvittänyt Haagan tapahtumia vuonna 1918. Saksalaisten saapuessa  vapauttamaan Helsinkiä  heidän sotaretkensä kulki Pitäjänmäen, Vähä-Huopalahden kylän sekä Haagan taajaväkisen yhdyskunnan lävitse. Oheinen artikkelissa on osa Helsingin Reservin Sanomissa julkaitua artikkelisarjaa. Erityisen hienoa siinä on kartta, josta käy ilmi vuoden 1918 aikainen maantiestö. Artikkeli julkaistiin Helsingin Reservin Sanomissa 7/2011.
Artikkelin voi ladata PDF-muotoisena tästä: Haaga 1918

Vapaussodan reserviupseerit 1918


Vapaussodan armeijassa varsinainen koulutettu upseerikunta oli määrältään vähäinen. Päällystötehtäviin nimitettiin  henkilöitä, joilta puuttui sotilaskoulutus. Tarpeellinen ranki- ja hierarkiastruktuuri puuttui ja joukkojen järjestelyä jouduttiin tekemään hyödyntäen sitä johtajakaaderia, joka oli käytössä. Suomalainen reserviupseerius syntyi huhtikuussa 1918 rintamalla, kun suojeluskuntajoukkojen päälliköille annettiin reserviupseerin arvo.

Artikkelin voi ladata PDF-muotoisena tästä: Reserviupseerit 1918